top of page

תחומי טיפול במכון

 

טיפול בבעיות שפה:
איחור וליקוי ברכישת שפה אצל פעוטות וילדים.
הפרעות שפה כחלק מבעיות התפתחותיות נרחבות

  כמו אוטיזם, שיתוק מוחין, תסמונת דאון וכד'.

הפרעות שפה וליקויי למידה אצל ילדי בית ספר.
קשיי שליפה.

הכנה לכיתה א'.

 

טיפול בהפרעות דיבור:
שיבושי היגוי, דיספרקסיה.
צרידות (הפרעות קול).
הפרעות בשטף הדיבור, גמגום ודיבור מהיר.

 

טיפול בהפרעות תקשורת:
טיפול בילדים בעלי לקויות תקשורת - PDD, אוטיזם.

 

הדרכה לאנשי מקצוע:
יעוץ והדרכת הורים.

הדרכה קולית לזמרים ושחקנים למניעת הפרעות קול ושיפור היכולות הקוליות.
הדרכה לסטודנטים וקלינאי תקשורת מתחילים (super vistion).

bottom of page