top of page

בעיות קול (צרידות)

 

הפרעות קול נפוצות ביותר, בעיקר אצל גננות, מורים, זמרים ואנשים שעיסוקם כרוך במאמץ קולי. הן יכולות לבוא לידי ביטוי בצרידות, שבירות קול, עייפות קולית, גובה טון לא תואם, כאבי גרון ועוד. הפרעות קול יכולות לגרום לפגיעה משמעותית באיכות החיים ולהגביל את הפעילות והעיסוק המקצועי. מסיבה זו, רצוי לאבחן ולטפל מוקדם ככל האפשר.

 

הסיבות העיקריות להפרעות קול הן:

הפרעות קול אורגניות – בהן נמצא ממצא פתולוגי על מיתרי הקול כמו דלקות, יבלות, ציסטות, פוליפים או גידולים (שפירים או ממאירים) על מיתרי הקול. כמו כן, יתכנו הפרעות נוירולוגיות, כגון: שיתוק או חולשה של מיתרי הקול.  

 

הפרעות קול פונקציונאליות -  בהן קיימת צרידות הנובעת ממאמץ קולי, ללא ממצא פיזיולוגי על מיתרי הקול.הפרעות קול פונקציונאליות הן הסוג הנפוץ ביותר של הפרעות קול. במקרים אלה הצרידות נובעת לרוב משימוש מוגזם ומזיק במיתרי הקול, דיבור בגובה-טון לא מתאים, אנפוף (שימוש לקוי בחלל האף) או דיבור מאומץ עקב לחצים נפשיים.

 

במקרה של שימוש מופרז ולא נכון במיתרי הקול לאורך זמן, יכולות להופיע יבלות על מיתרי הקול.  גירוי מתמשך של מיתרי הקול יכול לגרום לגדילת היבלות ולהצטלקותן ולהביא לשינויים כרוניים במיתרי הקול, עד צורך בניתוח להסרת היבלות.

 

במקרה של בעיה קולית יש לפנות ראשית לבדיקה אצל רופא א.א.ג., לאבחון סיבת הבעיה. הרופא מבצע בדיקה של מיתרי הקול (בדיקה לרינגוסקופית), במהלכה בוחן את מבנה ותפקוד מיתרי הקול ובודק אם קיימת פתולוגיה כלשהי על המיתרים או בסביבתם. הרופא יחליט על הצורך בטיפול רפואי או טיפול קול אצל קלינאי/ת תקשורת. לעיתים יש צורך בטיפול רפואי משולב עם טיפול קול אצל קלינאי/ת תקשורת, על מנת למנוע את הישנות הבעיה או לשפר תפקוד שנפגע.

 

טיפול קול

צרידות של הקול יכולה להיגרם עקב דיבור ממושך ומאומץ ללא הפסקות או בשל שימוש לא יעיל בנשימה, הגורם למאמץ מיותר בעת הפקת הקול. אכילת מאכלים הגורמים להיווצרות ליחה או שתייה לא מספקת יכולים להחמיר את הצרידות ולפגוע בקול. בטיפול מלמדים הרגלים לשמירה על מיתרי הקול, לימוד נשימה נכונה, שימוש בתהודה קדמית וגובה טון מתאים, התומכים בהפקת קול יעילה.

 

לעיתים מטרת הטיפול היא להביא לשיפור ואף ריפוי הממצא הפיזיולוגי. למשל במקרה של יבלות על מיתרי הקול, סגירה לקויה של מיתרי הקול, פעילות יתר של מיתרי-הקול או חולשה של המיתרים עקב פגיעה נוירולוגית ועוד. 

 

טיפול אפקטיבי בהפרעות קול, יכול להביא לשיפור ואף היעלמות בעיות הקול ומונע נזק עתידי נוסף.

 

האמור לעיל מהווה מידע כללי בלבד ואין להסתמך עליו כתחליף לאבחון או לטיפול מקצועי אצל קלינאי/ת תקשורת. בכל מקרה של קושי בדיבור עקב צרידות או עייפות קולית או לצורך טיפול מונע ניתן לפנות לאבחון של קלינאי/ת תקשורת, אשר י/תקבע את הצורך בטיפול. 

bottom of page